Persoonsgegevens


Contactgegevens

Adresgevens

Bankgegevens

 

KNLTB (indien van toepassing)

Startdatum

Voor nieuwe seniorleden geldt een flexibele contributieregeling. Je betaalt in je eerste lidmaatschapsjaar alleen voor de maanden die je lid bent. Daarom willen we graag van je weten per wanneer we je mogen inschrijven.

 Opmerkingen

Bekrachtiging aanmelding:

Ondergetekende wenst lid te worden van LTC Aeolus-Oledo en verplicht zich hiermee tot betaling van de jaarlijkse contributie, zulks tot wederopzegging; alsmede van het éénmalige inschrijfgeld.

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per e-mail kan geschieden. Dit dient te worden gedaan hetzij bij de secretaris van het bestuur, hetzij bij de ledenadministratie, en wel uiterlijk 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar met ingang waarvan je het lidmaatschap wenst te beëindigen. Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd.


Beveiligings code Beveiligings code