Persoonlijke gegevens


Gegevens ouder/voogd

KNLTB (indien van toepassing)

 Opmerkingen

 

Bekrachtiging aanmelding:

Ondergetekende wenst lid te worden van LTC Aeolus-Oledo en verplicht zich hiermee tot betaling van de jaarlijkse contributie, zulks tot wederopzegging; alsmede van het éénmalige inschrijfgeld.

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per e-mail kan geschieden. Dit dient te worden gedaan hetzij bij de secretaris van het bestuur, hetzij bij de ledenadministratie, en wel uiterlijk 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar met ingang waarvan je het lidmaatschap wenst te beëindigen. Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd.


Beveiligings code Beveiligings code