Let op! Momenteel hebben wij in verband met drukte per direct een (tijdelijke) ledenstop voor seniorleden (vanaf 18 jaar) ingevoerd. Vanaf 2021 zullen wij de eerste nieuwe leden weer kunnen inschrijven. Bij inschrijving via onderstaand inschrijfformulier zal je op een wachtlijst terecht komen. Zodra er weer plek is voor nieuwe leden zullen we, op basis van de plek die je hebt op de wachtlijst, contact met je opnemen. Je lidmaatschap gaat pas in na wederzijds goedkeuren.

Persoonlijke gegevens


Voorwaarden pasfoto voor KNLTB-pas:

  • de foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  • de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  • géén zonnebril, pet, muts e.d. dragend.

Contactgegevens

Adresgegevens

Bankgegevens

KNLTB (indien van toepassing)

Startdatum

Voor nieuwe seniorleden geldt een flexibele contributieregeling. Je betaalt in je eerste lidmaatschapsjaar alleen voor de maanden die je lid bent. Daarom willen we graag van je weten per wanneer we je mogen inschrijven. (Let op: Deze kortingen gelden alleen in het jaar dat je voor de eerste keer lid wordt bij ons)

Opmerkingen 

(Waarvan ken je Aeolus-Oledo? Ken je al andere leden? Waarom wil je lid worden? Wat verwacht je van Aeolus-Oledo?)

 Bekrachtiging aanmelding:

Ondergetekende wenst lid te worden van LTC Aeolus-Oledo en verplicht zich hiermee tot betaling van de jaarlijkse contributie, zulks tot wederopzegging; alsmede van het éénmalige inschrijfgeld.

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per e-mail kan geschieden. Dit dient te worden gedaan hetzij bij de secretaris van het bestuur, hetzij bij de ledenadministratie, en wel uiterlijk 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar met ingang waarvan je het lidmaatschap wenst te beëindigen. Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd.


Beveiligings code Beveiligings code